-->

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Cum funcționează programul de instruire APA-Montessori (0-3)

 

Programul pentru obținerea diplomei APA Montessori de nivel antepreșcolar are trei componente:

1.  Componenta on-line- constă

  • în studierea on-line a elementelor teoretice privind nașterea și dezvoltarea  fizică și psihologică a copilului în perioada 0-3 ani,  -  pe bază de prezentări ppt, videos, cursuri în format text, studiul bibliografiei și elaborarea unor eseuri personale;
  • în realizarea Albumelor/ Manualelor de referință care reflectă curriculumu-ul și activitățile cu materiale prezentate în curs. 
  • în confecționarea materialelor Montessori pe baza instrucțiunilor transmise de instructori
  • în participarea activă pe forumurile fiecărui modul.

Această componentă se va realiza pe platforma e-learning a APA.

2. Componenta de practică

Având în vedere că în România există foarte puține clase Montessori în care se poate face practică pedagogică, programul APA-Montessori propune mai multe variante care permit cursanților să aleagă pe cele convenabile fiecăruia:

  1. APA va organiza tabere de practică pedagogică Montessori de câte 2 săptămâni, dotate cu materiale Montessori în diverse stațiuni din țară. Cursanții vor alege tabăra cea mai convenabilă lor și vor suporta costurile de transport, cazare și masă.
  2. În funcție de locația cursantului și de existența unei școli/clase Montessori în zonă (cu educatoare care au un certificat Montessori!), cursantul va solicita să facă practică în acea clasă cel puțin 4 săptămâni.
  3. cursantul își va filma propriile prezentări cu materiale Montessori confecționate sau cumpărate.  Aceste filme vor constitui probe de practică pedagogică.

Notă: pe măsură ce numărul de clase Montessori în România va crește, șansele variantei b) se vor generaliza, iar varianta c) va fi exclusă.

3. Examenul final și certificarea

După completarea cu succes a primelor două componente ale formării, cursanții vor avea o examinare orală din partea teoretică și o probă practică de prezentare a câte unui  material/exercițiu din fiecare arie curriculară.

În funcție de locația cursanților aceste examene se vor realiza pe centre (regiuni sau județe)

După trecerea examenelor, absolvenții vor primi diploma APA-Montessori 0-3 ani.

"Educatoarea, când își începe activitatea în școlile noastre, trebuie să aibă credința că fiecare copil se va revela pe sine prin muncă. Trebuie să se elibereze de toate ideile preconcepute privind nivelul la care ar trebui să se afle copiii." Dr. Maria Montessori - Mintea Absorbanta

1778 Views
Marcel Capraru

CONTACT

“A lăsa copilul să facă ce-i place când nu și-a dezvoltat nicio capacitate de autocontrol, înseamnă a trăda ideea de libertate.”

  • Adr: Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți
  • Tel: +40723.249.065
  • Email: office@apaeducational.org
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…